Debriefing og Stress-coaching

Debriefing og krisesamtaler tilbydes, hvis I på arbejdspladsen har været ude for en voldsom hændelse. Dette kan foregå individuelt eller i den medarbejdergruppe, der har været udsat for hændelsen.

Stress-ramte tilbydes  coaching og mindfulness.  Stress er en belastningstilstand, der opstår når ændringer, trusler, og krav fra omgivelserne overstiger vores evne til at tilpasse os, hvorfor vi reagerer psykologisk og biologisk på belastningerne. I disse år taler man om en stress-epidemi, som følge af den måde det moderne arbejdsmarked er indrettet på.  Vi skal være forandrings- og omstillingsparate; vi skal “effektiviseres” og hele tiden nå lidt mere idag end vi gjorde igår.  Disse krav tager ikke altid højde for, hvad et Menneske egentlig er og kan.

Ofte kan man, som følge af stressreaktionen, opleve sig lammet og uden handlemuligheder; at man er malet op i et hjørne. En samtalepartner kan hjælpe dig til at få sat stress reaktionen i perspektiv og finde veje at gå i forhold til det. Mindfulness og afspænding er gode redskaber til at hjælpe kroppen til at finde den ro, den har brug for.

“Stress er ikke en sygdom i sig selv, men »en tilstand af ulyst og anspændthed« som reaktion på en belastning, et menneske har svært ved at håndtere”.

Kilder: Danmarks Statistik, Sundhedsstyrelsen, DADL, Videncenter for Arbejdsmiljø

Har du en forespørgsel?

Skriv til mig igennem formularen her på siden, eller send en mail på info@margitlange.dk

    Please prove you are human by selecting the tree.

    Du er velkommen til at skrive en besked til mig.
    Gå til kontakt her