Profil

Erhvervserfaring

fra 2019: Selvstændig med ydernummer.

2001 – 2019: Psykiatrisk afdeling, Vejle. De sidste 6 år som specialpsykolog med fagligt ansvar for team for personlighedsforstyrrelser; et højt specialiseret team med regions-funktion.  Vi indførte Dialektisk Adfærdsterapi som nogle af de første i Danmark. Mine funktioner var visitation; diagnostik; psykoterapi, individuelt og gruppe; supervision; debriefing. Dertil var jeg primus motor i udviklingen af en affektreguleringsgruppe.

1997 – 2001: Psykiatrisk afdeling Egebæk-Hviding, på almen sengeafsnit og langtidsafsnittet for yngre skizofrene.

1992-1997: evalueringsopgaver for socialpsykiatriske institutioner, ansat i privat praksis, vikariat i PPR,  vikariat i SUF (den sociale udviklingsfond).

Efteruddannelse indenfor terapi

Jeg har løbende videreuddannet mig. Jeg vil særligt fremhæve:

 • Dialektisk Adfærdsterapi v. Alan Fruzetti m.fl.
 • Emotionsregulering ved Kim Gratz
 • Prolonged Exposure, traumebehandling, ved Edna Foa,
 • Kognitive behandlingsformer, 2 årig uddannelse, ved psykiatrien i Risskov
 • Supervisoruddannelse hos psykolog Grethe Bruun
 • Compassion Focused Therapy v. Deborah Lee, Russel Kolts, og Chris Irons.
 • NARM, jeg er certificeret NARMterapeut, ved Lawrence Heller/Tove Mejdahl. 

Uddannelse

 • Specialpsykolog i Psykiatri 2012
 • Supervisor i psykopatologi på specialistniveau 2012
 • Specialist i psykopatologi 2007
 • Autoriseret af Psykolognævnet 1998
 • Cand. psych. fra Århus Universitet 1992

Personlig udvikling

 

Jeg har i mit eget udviklingsarbejde haft glæde af kurser og ophold på:

 • Findhorn Foundation, Skotland
 • Vækstcenteret i Nr. Snede
 • Center for Indre Frihed på Samsø
 • 2 årigt udviklingsforløb ved Ole Vadum Dahl
Margit Lange

Du er velkommen til at skrive en besked til mig.
Gå til kontakt her