Profil

Erhvervserfaring

2019 –>: egen praksis

2001 – 2019: Psykiatrisk afdeling, Vejle. De sidste 6 år som specialpsykolog med fagligt ansvar for team for personlighedsforstyrrelser. Teamet havde regions-funktion i en årrække. Jeg varetog visitation; diagnostik; psykoterapi, individuelt og gruppe; supervision; debriefing. Vi var blandt de første i Danmark, der indførte Dialektisk Adfærdsterapi som behandlingsform. Dertil har jeg været primus motor i udviklingen af en affektreguleringsgruppe.

1997 – 2001: Psykiatrisk afdeling Egebæk-Hviding, på almen sengeafsnit og langtidsafsnittet for yngre skizofrene.

1992-1997: evalueringsopgaver for socialpsykiatriske institutioner, ansættelse i privat praksis, vikariat i PPR, og vikariat i SUF (den sociale udviklingsfond).

Efteruddannelse indenfor terapi

Jeg har løbende videreuddannet mig. Jeg vil særligt fremhæve:

 • Dialektisk Adfærdsterapi v. Alan Fruzetti m.fl.
 • Emotionsregulering ved Kim Gratz
 • Prolonged Exposure, traumebehandling, ved Edna Foa,
 • Kognitive behandlingsformer, 2 årig uddannelse, ved psykiatrien i Risskov
 • Supervisoruddannelse hos psykolog Grethe Bruun
 • Compassion Focused Therapy v. Deborah Lee, Russel Kolts, og Chris Irons.
 • NARMterapiuddannelsen ved Larry Heller.

Uddannelse

 • Specialpsykolog i Psykiatri 2012
 • Supervisor i psykopatologi på specialistniveau 2012
 • Specialist i psykopatologi 2007
 • Autoriseret af Psykolognævnet 1998
 • Cand. psych. fra Århus Universitet 1992

Personlig udvikling

 

Jeg har i mit eget udviklingsarbejde haft glæde af kurser og ophold på:

 • Findhorn Foundation, Skotland
 • Vækstcenteret i Nr. Snede
 • Center for Indre Frihed på Samsø
 • 2 årigt udviklingsforløb ved Ole Vadum Dahl
Margit Lange

Du er velkommen til at skrive en besked til mig.
Gå til kontakt her