Persondata-politik

I forbindelse med udredning og behandling af dig som klient indsamler og behandler jeg en række personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse,  e-mail, telefonnr., CPR-nummer, køn, familie-relationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): Helbredsoplysninger, evt. indhentning af psykiatrijournal. 

Dine personoplysninger bruges til følgende formål:

  • Udredning og behandling af dig
  • Udarbejdelse af eventuelle attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
  • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
  • Afregningsformål

Jeg har journalpligt. Dette er lovpligtigt for sundhedspersoner. Journalen gemmes i 5 år, hvorefter den destrueres.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.

Din journal bliver opbevaret i et aflåst arkivskab, og i mit elektroniske journalsystem, der er låst med passwords.

Forudsat at du giver samtykke, kan jeg udveksle informationer om dit forløb med din læge og andre.

Hvis dit forløb dækkes helt eller delvist via forsikring eller kommune er der ofte en informationspligt. Orienter dig evt. herom hos bidragsyder.

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Du er velkommen til at skrive en besked til mig.
Gå til kontakt her