Persondata-politik

Jeg har journalpligt. Dette er lovpligtigt for sundhedspersoner. Journalen gemmes i 5 år, hvorefter den destrueres.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.

Din journal bliver opbevaret i et aflåst arkivskab, og i mit elektroniske journalsystem.

Forudsat at du giver samtykke, kan jeg udveksle informationer om dit forløb med din læge og andre.

Hvis dit forløb dækkes helt eller delvist via forsikring eller kommune er der ofte en informationspligt. Orienter dig evt. herom hos bidragsyder.

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Du er velkommen til at skrive en besked til mig.
Gå til kontakt her